• امروز پنج شنبه, 28 تیر 1397 - Thu 07 19 2018
 • تقویم آموزشی962

  انتخاب واحد 1396/11/13الی 1396/11/17
  شروع کلاس ها 1396/11/21
  حذف و اضافه 1396/11/29 الی 1396/11/30
  حذف اضطراری 1397/03/12  الی 1397/03/13
  پایان کلاس ها 1397/03/31
  امتحانات 1397/04/02الی 1397/04/14

  در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

  در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...