• امروز دوشنبه, 19 آذر 1397 - Mon 12 10 2018
 • تقویم آموزشی971

  انتخاب واحد 1397/06/24الی 1397/06/27
  شروع کلاس ها 1397/07/01
  حذف و اضافه 1397/07/15الی 1397/07/16
  حذف اضطراری 1397/10/09الی 1397/10/10
  پایان کلاس ها 1397/10/20
  امتحانات 1397/10/22الی 1397/11/03

  در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

  در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...