• امروز دوشنبه, 19 آذر 1397 - Mon 12 10 2018
 • تقویم آموزشی971

  انتخاب واحد 1397/06/24الی 1397/06/27
  شروع کلاس ها 1397/07/01
  حذف و اضافه 1397/07/15الی 1397/07/16
  حذف اضطراری 1397/10/09الی 1397/10/10
  پایان کلاس ها 1397/10/20
  امتحانات 1397/10/22الی 1397/11/03

  موسسه آموزش عالي پویا با هدف برگزاري دورههاي آموزش عالي در سطح داخلي و بينالمللي و تربيت دانشجوياني متخصص و همچنين تحقيقات در بالاترين سطوح علمي، در سال 1389 با موافقت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شروع به پذيرش دانشجو نمود.