• امروز سه شنبه 5 خرداد 1394
 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا

  قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  موسسه آموزش عالی پویابه گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی می توانند درخواست های خودرا از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ثبت کنند. به درخواست هائی که بدون مدارک ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. لذا قبل از تقاضا آئین نامۀ موجود در پورتال را دانلود کرده و شرایط درخواست میهمانی و انتقال را مطالعه نمائید.

  پیگیری تقاضا از طریق پورتال وزارت علوم بوده و از مراجعه حضوری به واحد آموزش یا هر فرد دیگری خودداری فرمائید.


  موسسه آموزش عالی پویا آئين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي

  موسسه آموزش عالی پویا اطلاعیه شماره 3

  ااطلاعيه شماره 1 سال 1391

  اصلاحيه آيين نامه ميهماني و انتقال

  آموزش عالی پویا در خواست مهمانی و انتقالی

  آموزش عالی پویاپیگیری در خواست

  زمان درخواست ميهماني يا انتقالي از تاریخ  01 / 02 / 1391  تا تاریخ  31 / 02 / 1391  می باشد .

  همچنین دانشجویان می توانند با کد رهگیری که به آنها داده می شود از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

  با توجه به اینکه به درخواست های خارج از پورتال ترتیب اثری داده نخواهد شد، متقاضیان در زمان بندی اعلام شده ثبت نام کرده و به اطلاعیه های بعدی توجه نمایند.