• امروز جمعه, 12 تیر 1394 - Fri 07 03 2015
 • موسسه آموزش عالی پویا

  دانشگاه مبدأ همه تحولات است.

  خطا
  • خطا. خوراک پيدانشد

  تقویم آموزشی نیمسال تابستان 94-1393

  انتخاب واحد : 1394/04/13


  شروع کلاس ها:1394/04/20


   حذف و اضافه : 1394/05/30


  شروع امتحانات: 1394/05/31