• امروز شنبه, 18 مهر 1394 - Sat 10 10 2015
 • تقویم آموزشی ترم941

  انتخاب واحد 1394/06/18 الی 1394/06/20
  شروع کلاس ها 1394/06/21
  حذف و اضافه 1394/07/03
  حذف اضطراری 1394/09/29
  پایان کلاس ها 1394/10/10
  شروع امتحانات 1394/10/12الی 1394/10/24
  خطا
  • خطا. خوراک پيدانشد