• امروز چهارشنبه, 10 شهریور 1395 - Wed 08 31 2016
 • تقویم آموزشی942

  انتخاب واحد 1394/11/04 الی 1394/11/07
  شروع کلاس ها 1394/11/10
  حذف و اضافه 1394/11/20 الی 1394/11/21
  حذف اضطراری 1395/03/10
  پایان کلاس ها 1395/03/18
  شروع امتحانات 1395/03/22الی 1395/04/06
  خطا
  • خطا. خوراک پيدانشد