• امروز سه شنبه, 05 بهمن 1395 - Mon 01 23 2017
 • تقویم آموزشی951

  انتخاب واحد 1395/06/20 الی 1395/06/24
  شروع کلاس ها 1395/06/27
  حذف و اضافه 1395/07/03الی 1395/07/04
  حذف اضطراری 1395/10/10
  پایان کلاس ها 1395/10/16
  امتحانات 1395/10/22الی 1395/11/07
  خطا
  • خطا. خوراک پيدانشد